Text Size
dinsdag, februari 20, 2018

Beleidsplan 2017-2021

Dertig jaar geleden is de Stichting Vrienden van het Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis (hierna te noemen ,,Vrienden,,) in het leven geroepen om het dierenasiel met de naam Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis (hierna te noemen ,,Stichting HJT,,)in moeilijke tijden financieel te ondersteunen met name op het gebied van huisvesting waar de wetgever specifieke eisen aan had gesteld.

De  Vrienden wil  als ANBI aangemerkt worden omdat de mogelijkheid reëel is  dat sympathisanten testamentair hebben vastgelegd dat zij een legaat kan ontvangen.

Het beleid van het bestuur is gericht om de doelstelling te verwezenlijken.

De Vrienden heeft zich als doel gesteld dat de huisvesting van het dierenasiel Stichting HJT aan alle wettelijke vereisten qua huisvesting moet voldoen en bovendien op een duurzame groene wijze haar taak moet uitoefenen.

De Vrienden beheert een vermogen,verkregen in de jaren 2005 t/m 2013 bestaande uit schenkingen, giften en nalatenschappen. Jaarlijks doet de Stichting uitgaven ten behoeve van verbetering van de huisvesting van de zwerfdieren en in milieuvriendelijke investeringen ten behoeve van dierenasiel van de Stichting HJT.

De overige jaarlijkse kosten van de Vrienden  bedragen niet meer dan € 500,- ,zijnde bankkosten en abonnementskosten.

De Vrienden is geen fondsenwervende instelling en ontvangt geen subsidies.

Alle door de Vrienden ontvangen giften, schenkingen, legaten en nalatenschappen worden toegevoegd aan het kapitaal, zodat de Stichting blijvend een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk doel.

De Vrienden levert statutair geen bijdrage aan de exploitatie van de Stichting HJT. Wel mogelijk is dat de Vrienden aan de Stichting HJT initiatieven op het gebied van dierenwelzijn financieel ondersteunt. Hierbij denken wij aan noodzakelijke dure operaties van zwerfdieren en acties op het gebied van socialiseren van verwilderde zwerfkatten en gedragstherapie voor agressieve honden. 

De Vrienden is opgericht voor onbepaalde tijd. Het beleid is er om die reden op gericht dat het vermogen in stand moet blijven teneinde ook in de toekomst financieel te kunnen voorzien  in haar statutair vastgestelde doelstelling.

Gegevens Stichting Vrienden

RSIN                                                        816037085

Kamer van Koophandel nummer         41235306

Post adres                                              Oostwouder Dorpsstraat 22,1678 HD Oostwoud

 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het werk en het steunen van de activiteiten van de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis, alsmede het bevorderen van de opvang van zwerfdieren in het algemeen en met name in de regio West-Friesland gerelateerd aan het beleid van de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis.

Beleid                                                           

Het beleid van het bestuur is uitsluitend gericht op de realisatie van de bovengenoemde doelstelling.

Samenstelling bestuur

Esther van der Draai                                    Voorzitter

Cor Pool                                                      Secretaris/penningmeester

Edith Boonstra                                             2de penningmeester

Ellis Klinkenberg                                          Bestuurslid

Beloningsbeleid                                            

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden.

Activiteiten

In de jaren 2011 t/m 2016 zijn schenkingen gedaan aan de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis teneinde noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van het asiel mogelijk te maken.

In het jaar 2015

Leverancier Verbart               69 zonnepanelen                                                                               € 31.786,-

In het jaar 2016

Leverancier BMN                 materiaal dakverbetering Unit Tribute Space (kattenquarantaines)    € 3.119,56

Leverancier Neuvel              mastieken dakbedekking Unit Space Units                                         € 1.958,87

Leverancier Loonbedr. W.F Waibeschoeiing                                                                                    € 3.000,-

Zie voor de financiële  verantwoording de bijlagen Balans Vrienden 2016 en Resultaat Vrienden 2016

Belangrijke gegevens

ING bank NL31 INGB 0003292709

Rabobank NL 43 RABO 0329 7741 58

t.n.v. Stichting Heberdina Japin-Timmer dierentehuis


KvK 41234066

RSIN 003711705

Gourmet Gold fijne mousse

Aangezien onze voorraad al weer aardig slinkt en de drukke tijd er weer aan komt, willen wij alvast weer vragen om het volgende:

Indien u een gift in natura wilt geven, kunnen wij kleine blikjes gourmet gold fijne mousse goed gebruiken. Wij gebruiken dit om medicijnen in te geven en ook voor de hele slechte eters. Het moet dus alleen wel echt de mousse zijn in allerlei smaken en niet stukjes in saus. U kunt dit iedere dag, behalve zondag, bij ons afgeven tussen 13 en 16 uur. Alvast bedankt!!!

 

 

 

Update donaties, februari 2018

Stand van zaken donaties nieuwe wasmachine en droger: € 9073,28!

Door de prima opbrengst van de rommelmarkt en met speciale dank aan mevrouw Dudink uit Wervershoof die de volledige opbrengst van de verkoop van haar auto (maar liefst 1500 Euro) aan ons heeft gedoneerd zitten we nu aan dit mooie bedrag en komt de nieuwe wasmachine in zicht.

Who's online?

We hebben 52 gasten en geen leden online

Search