Spring naar inhoud

Jaarverslag 2017

Aantal dieren

Qua opvangcijfers is 2017 een redelijk gemiddeld jaar gebleken. Zie hier onze cijfers over de afgelopen 5 jaar:

Honden 2013 2014 2015 2016 2017
afstand 49 33 35 33 30
zwerf 91 79 74 58 66
overig 0 1 1 1 3
totaal 140 113 110 92 99

Jaarverslag 2017 Dierentehuis Hoorn

Katten 2013 2014 2015 2016 2017
afstand 73 90 83 82 102
zwerf 289 253 199 201 261
overig 24 9 4 1 14
totaal 386 352 286 284 377

U ziet bij zowel bij de honden als bij de katten een lichte variatie per jaar maar wel een vrij constant totaalbeeld over de jaren heen.

We zien helaas wel dat er naar verhouding steeds meer “probleemdieren” in het asiel terechtkomen.

Makkelijk herplaatsbare honden vinden vaak al via Facebook of Marktplaats een nieuw adres, en alleen de dieren waarbij dit niet lukt worden naar het asiel gebracht. Hierdoor is helaas ook de gemiddelde verblijfsduur van een hond in het asiel flink gestegen: van gemiddeld 30 dagen in 2013 tot 72 dagen in 2017. Bij katten zien we dit veel minder en de verblijfsduur van katten die bij ons worden afgestaan blijft tot nu toe al jaren vrij constant rond de 32 dagen.

Onze verwachting voor de toekomst is dat met name het aantal zwerfhonden zal afnemen doordat steeds meer honden gechipt zijn. In dat geval kan de eigenaar meteen gebeld worden als de hond buiten wordt aangetroffen. Het aantal katten dat gechipt is, blijft helaas nog beperkt en het overgrote deel van de gevonden katten heeft geen chip.

We proberen mensen wel te stimuleren om hun kat te laten chippen, hiervoor kunnen mensen op afspraak bij ons terecht en dat kost slechts 15 euro inclusief registratie. Zowel de beheerder als de assistent-beheerder hebben hun chipcertificaat behaald en mogen daarmee dieren van eigenaars chippen.

We hopen dat er in de toekomst ook steeds meer katten een chip zullen hebben en dat er daardoor minder zwerfkatten in het asiel terecht zullen komen.

TNR

Naast het opnemen van de normale zwerfkatten organiseert ons asiel ook zogenaamde TNR acties (Trap – Neuter – Return). Hierbij worden verwilderde populaties zwerfkatten in kaart gebracht en weggevangen met vangkooien. Katten die echt verwilderd blijken te zijn, worden na castratie/sterilisatie en voorzien van een chip weer uitgezet op de vangplek. Katten die tam blijken te zijn, worden niet teruggezet maar herplaatst.

In 2017 zijn er in totaal 50 TNR-katten gevangen.

Hiervan zijn er 30 weer uitgezet, 11 herplaatst en 9 geëuthanaseerd.

De euthanasiegevallen zijn vrijwel allemaal katten die FIV/FeLV positief bleken te zijn.

Aantal vrijwilligers

In 2017 (peildatum 31 december) waren er in totaal 75 vrijwilligers actief voor ons dierentehuis:

35 schoonmakers/dierverzorgers in de ochtend

16 hondenwandelaars en kattenknuffelaars

5 bestuursleden ,waarvan 3 tevens klusjesman

2 klusjesmannen

17 nazorgvrijwilligers.

Op dit moment kunnen we het nog draaiende houden met onze vrijwilligers, maar we zien wel dat er steeds meer mensen weer een betaalde baan vinden en dat het aanbod van nieuwe mensen afneemt. Hopelijk blijft het ons ook in de toekomst lukken om genoeg vrijwilligers te werven.

Overige activiteiten

Promotie asieldieren
Alle plaatsbare asieldieren worden op de landelijke asielsite www.dierenasiels.com geplaatst en middels een link daarnaartoe ook op onze eigen website, www.dierenasiel-hoorn.nl

Naast de website heeft het asiel ook een Facebookpagina. Hier publiceren we nieuwtjes, plaatsen we gevonden dieren om de eigenaar te vinden en brengen we asieldieren extra onder de aandacht. 

Ook plaatsen we elke week een asieldier in de huis-aan-huis zondagskrant.

Fondsenwerving

Ons asiel heeft een aantal sponsors die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag betalen en daarmee een kattenhokje of hondenkennel sponsoren. De sponsors krijgen een bordje aan dit hok en ze ontvangen tweemaal per jaar een nieuwsbrief.

In bijzondere gevallen wordt een extra actie gehouden om geld in te zamelen. Zo waren onze industriële wasmachine en droger afgeschreven en aan vervanging toe, een set die minimaal 10-12.000 euro kost. Hiervoor zijn we halverwege 2016 geld gaan inzamelen, en eind 2017 was er al meer dan 8.000 euro opgehaald! Dit bedrag is vooral opgebouwd uit heel veel kleine giften van onze klanten en van mensen die ons oproepje in de krant hadden gelezen. Ook zijn er een paar grotere donaties binnengekomen, zoals 1500 euro van een oudere dame die ons de opbrengst schonk van haar verkochte auto omdat ze ooit een hond uit ons asiel had gehaald.

Rommelmarkt

De jaarlijkse rommelmarkt wordt altijd in het voorjaar gehouden, in 2017 op zondag 2 april. Via advertenties in de lokale media, op onze website en op Facebook werden verkoopbare spullen gevraagd en de kramen werden bemand door onze vrijwilligers. De opbrengst van deze dag was 2776 euro, en met nog wat verkopen via Marktplaats kwam het totaal voor dit jaar op ruim 2900 euro.

Open dag

De jaarlijkse open dag houden we altijd in het weekend rond Dierendag, in 2017 op zondag 1 oktober.

Het voornaamste doel van onze jaarlijkse open dag is om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met ons asiel. Men kan vragen stellen over het asielwerk en over de mogelijkheden voor pension (vakantieopvang) voor de eigen hond of kat.

Ook worden de aanwezige asieldieren natuurlijk gepresenteerd, en dit jaar hebben 9 van onze asielkatten op de open dag een nieuw thuis gevonden.

Ook hadden we wat extra activiteiten georganiseerd om het voor mensen aantrekkelijker te maken om langs te komen: de asieldierenarts en een katten/konijnengedragstherapeute waren aanwezig, kinderen konden geschminkt worden en een dierenfotograaf maakte gratis foto’s van meegebrachte honden.

Ook werd een verkoop gehouden van tweedehands dierenspullen, om geld in te zamelen voor het wasmachine en droger fonds. Dit heeft 400 euro opgebracht.

Investeringen

De uit 1974 daterende straalverwarming in de hondengangen en hondenkennels voldeed niet meer en had bovendien een bijzonder  hoog energieverbruik. Om deze reden hebben wij Verbart installatietechniek de opdracht gegeven alle cv leidingen in de hondengangen aan te leggen en 12 convectoren te plaatsen. Voorts zijn in de kattenverblijven in het hoofdgebouw 8 convectoren geplaatst .Alle afzonderlijke verblijven voor honden en katten in het hoofdgebouw kunnen nu apart verwarmd worden middels digitale aansturing via een tablet.

De bestaande stralingsverwarming is verwijderd door eigen vrijwilligers.

Deze investering is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stichting Dierenlot,

Stichting Het Waardige Dier en de Stichting Vrienden van het Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis.

In de hondengangen zijn wederom door de eigen klus vrijwilligers aan de houten balken gipsen plafonds aangebracht welke een isolerende werking hebben en daardoor ook het gasverbruik terugbrengen.