Spring naar inhoud

Jaarverslag 2020

Aantal dieren

Onze opvangcijfers over de afgelopen 5 jaar zien er als volgt uit:

We zien vooral bij de honden over de jaren heen een dalende lijn: makkelijk herplaatsbare honden vinden steeds vaker via Facebook of Marktplaats een nieuw adres, en alleen de dieren waarbij dit niet lukt worden naar het asiel gebracht. Hierdoor neemt het totaal aantal asielhonden af en komen er naar verhouding steeds meer “probleemhonden” in het asiel terecht. Hierdoor is helaas ook de gemiddelde verblijfsduur van een hond in het asiel flink gestegen: van gemiddeld 30 dagen in 2013 tot maar liefst 74 dagen in 2020. Bij katten zien we dit veel minder en de verblijfsduur van katten die bij ons worden afgestaan blijft al jaren vrij constant rond de 30-35 dagen.

Onze verwachting voor de toekomst is dat met name het aantal zwerfhonden zal afnemen doordat steeds meer honden gechipt zijn. In dat geval kan de eigenaar meteen gebeld worden als de hond buiten wordt aangetroffen. Het aantal katten dat gechipt is, blijft helaas nog beperkt en het overgrote deel van de gevonden katten heeft geen chip. We proberen mensen wel te stimuleren om hun kat te laten chippen, hiervoor kunnen mensen op afspraak bij ons terecht en dat kost slechts 15 euro inclusief registratie. Zowel de beheerder als de assistent-beheerder hebben hun chipcertificaat behaald en mogen daarmee dieren van eigenaars chippen. We hopen dat er in de toekomst ook steeds meer katten een chip zullen hebben en dat er daardoor minder zwerfkatten in het asiel terecht zullen komen.

TNR

Naast het opnemen van de normale zwerfkatten organiseert ons asiel ook zogenaamde TNR acties (Trap – Neuter – Return). Hierbij worden verwilderde populaties zwerfkatten in kaart gebracht en weggevangen met vangkooien. Katten die echt verwilderd blijken te zijn, worden na castratie/sterilisatie en voorzien van een chip weer uitgezet op de vangplek. Katten die tam blijken te zijn, worden niet teruggezet maar herplaatst. In 2020 zijn er meerdere vangacties geweest en zijn in totaal 82 TNR-katten gevangen. Hiervan zijn er 16 weer uitgezet, 51 herplaatst en 15 geëuthanaseerd. De euthanasiegevallen zijn voornamelijk zieke katten die FIV/FeLV positief bleken te zijn. Het relatief grote aantal herplaatste katten is te verklaren doordat er bij de gevangen katten veel nestjes zaten, waarvan de kittens nog te socialiseren waren. De herplaatsingen zijn dan ook vrijwel alleen kittens.

Aantal vrijwilligers

In 2020 (peildatum 31 december) waren er in totaal 97 vrijwilligers actief voor ons dierentehuis: 55 schoonmakers/dierverzorgers in de ochtend 9 hondenwandelaars en kattenknuffelaars 6 bestuursleden, waarvan 3 tevens klusjesman 27 nazorgvrijwilligers.

Op dit moment kunnen we het nog draaiende houden met onze vrijwilligers, maar we zien wel dat het aanbod van nieuwe mensen afneemt. Hopelijk blijft het ons ook in de toekomst lukken om genoeg vrijwilligers te werven.

Erkenning

In september 2019 heeft ons dierenasiel als eerste dierenopvangcentrum in Nederland de erkenning voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren ontvangen van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO). Deze erkenning richt zich vooral op wettelijke eisen, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De erkenning is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. Kortom: de NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar. In september 2020 is deze erkenning nogmaals getoetst en voor een jaar verlengd. In september 2021 zal er opnieuw een toetsing plaatsvinden.

Coronavirus

Het Coronavirus. Ook ons asiel kreeg er natuurlijk mee te maken. In het begin was er veel onduidelijk. Wat moeten we doen? Hoe pakken we het aan? Want een dierenasiel moet natuurlijk doordraaien, je kunt niet alles dichtgooien want er blijven dieren die hulp nodig hebben! We hebben daarom een aantal maatregelen genomen om de klantcontacten zoveel mogelijk te beperken: aannemen en afgeven van pensiondieren bij de deur i.p.v. meelopen naar het verblijf, geen inloop openingstijden bij het asiel maar alleen op afspraak kijken voor een asieldier. En ook onderling zoveel mogelijk afstand houden, mondkapjes dragen, goed ventileren en extra vaak schoonmaken in de personeelsruimtes.

Een aantal van onze vrijwilligers valt in een risicogroep en die hebben we aangeraden om voorlopig niet naar het asiel te komen. Voor het geval we toch met ziekte te maken zouden krijgen onder personeel en/of vrijwilligers lagen er noodscenario’s klaar; deze hebben we tot nu toe gelukkig in de kast kunnen laten. Er zijn geen besmettingen geweest onder de betaalde krachten, wel bij een paar vrijwilligers maar zij hadden over het algemeen milde klachten en hebben hier verder niemand besmet. Hierdoor heeft het asiel het hele jaar redelijk normaal kunnen doordraaien.

Wel zorgelijk is de financiële impact. Ons pension is een belangrijke bron van inkomsten (ca. 25%) voor het asiel, en doordat heel Nederland zoveel mogelijk thuisbleef en er ook flinke reisbeperkingen waren, kwam dit vrijwel stil te liggen. Er zijn weken geweest dat we zelfs geen enkele logé hadden.

De schade bleef nog enigszins beperkt doordat men in de zomervakantie wel op vakantie kon, maar vanaf september is het weer heel stil in ons pension. Zelfs in de herfstvakantie hadden we maar 6 honden en 5 katten te logeren, terwijl deze week normaal gesproken volgeboekt zit.

Al met al hebben we ongeveer 50% minder inkomsten uit het pension dit jaar en dit zorgt voor een verlies van zeker 25.000 euro. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren wel goed gedraaid en is er daardoor een financiële buffer, maar volgend jaar moet het echt weer beter gaan als we niet in de problemen willen komen.

Groot onderhoud/verbouwingen

Nadat in 2019 de keuken/koffiekamer en de dierenarts/badkamer compleet zijn gerenoveerd door middel van volledige betegeling en de aanschaf van keukenblok, keukenkastjes, kasten, meubilair, convectoren, badkuip voor wassen van dieren was in 2020 de voerkeuken aan de beurt. Ook deze ruimte werd volledig betegeld en zijn er een aantal zaken nieuw aangeschaft zoals keukenblok, doorstromer, kasten ,convector en aanpassingen elektravoorziening. Voor het overige is in 2020 alleen het noodzakelijke gedaan qua groot onderhoud. Er was financieel geen ruimte in het budget voor uitgaven doordat een groot deel van de pensionopbrengsten waren weggevallen door de coronaperikelen.

Overige activiteiten

Promotie asieldieren

Alle plaatsbare asieldieren worden op de landelijke asielsite www.dierenasiels.com geplaatst en ook op onze eigen website, www.dierenasiel-hoorn.nl

Naast de website heeft het asiel ook een Facebookpagina. Hier publiceren we nieuwtjes, plaatsen we gevonden dieren om de eigenaar te vinden en brengen we asieldieren extra onder de aandacht. Ook plaatsen we elke week een asieldier in de huis-aan-huis zondagskrant.

Fondsenwerving

Ons asiel heeft een aantal sponsors die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag betalen en daarmee een kattenhokje of hondenkennel sponsoren. De sponsors krijgen een bordje aan dit hok en ze ontvangen tweemaal per jaar een nieuwsbrief. In bijzondere gevallen wordt een extra actie gehouden om geld in te zamelen. Dit is bijvoorbeeld in 2018 gebeurd om een nieuwe wasmachine en droger bij elkaar te krijgen. Het plan was om in 2020 een kerstmarkt te organiseren op het asielterrein, maar deze kon vanwege Corona helaas niet doorgaan. We hopen dat er in 2021 wel een kerstmarkt georganiseerd kan gaan worden.

Open dag

De jaarlijkse open dag kon in 2020 vanwege Corona helaas niet doorgaan. Normaal gesproken houden we onze open dag altijd in het weekend rond Dierendag. Het voornaamste doel van deze jaarlijkse open dag is om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met ons asiel. Men kan vragen stellen over het asielwerk en over de mogelijkheden voor pension (vakantieopvang) voor de eigen hond of kat. Bovendien zijn er op deze dag altijd wat extra activiteiten op het asielterrein: bijvoorbeeld de hondenschool die aanwezig is met hun demoteam gehoorzaamheid, een kattengedragsdeskundige die inloopspreekuur houdt, een verkoop van tweedehands dierbenodigdheden, een hondenfotograaf, enz. Uiteraard worden tijdens de open dag ook de aanwezige asieldieren gepresenteerd, maar gezien de drukte is de open dag niet de meest geschikte dag om een dier uit te kiezen. Mensen die interesse hebben in een dier, laten we daarom altijd op een later tijdstip terugkomen zodat men in alle rust met het dier kan kennismaken en alles bespreken.