Spring naar inhoud

Jaarverslag 2018

Aantal dieren

Qua opvangcijfers is 2018  een redelijk gemiddeld jaar gebleken. Zie hier onze cijfers over de afgelopen 5 jaar:

Honden 2014 2015 2016 2017 2018
afstand 33 35 33 30 30
zwerf 79 74 58 66 91
overig 1 1 1 3 2
totaal 113 110 92 99 123
Katten 2014 2015 2016 2017 2018
afstand 90 83 82 102 49
zwerf 253 199 201 261 303
overig 9 4 1 14 5
totaal 352 286 284 377 357

U ziet bij zowel bij de honden als bij de katten een lichte variatie per jaar maar wel een vrij constant totaalbeeld over de jaren heen.

We zien helaas wel dat er naar verhouding steeds meer “probleemdieren” in het asiel terechtkomen.

Makkelijk herplaatsbare honden vinden vaak al via Facebook of Marktplaats een nieuw adres, en alleen de dieren waarbij dit niet lukt worden naar het asiel gebracht. Hierdoor is helaas ook de gemiddelde verblijfsduur van een hond in het asiel flink gestegen: van gemiddeld 30 dagen in 2013 tot 66 dagen in 2018. Bij katten zien we dit veel minder en de verblijfsduur van katten die bij ons worden afgestaan blijft tot nu toe al jaren vrij constant rond de 32 dagen, ook in 2018.

Onze verwachting voor de toekomst is dat met name het aantal zwerfhonden zal afnemen doordat steeds meer honden gechipt zijn. In dat geval kan de eigenaar meteen gebeld worden als de hond buiten wordt aangetroffen. Het aantal katten dat gechipt is, blijft helaas nog beperkt en het overgrote deel van de gevonden katten heeft geen chip.

We proberen mensen wel te stimuleren om hun kat te laten chippen, hiervoor kunnen mensen op afspraak bij ons terecht en dat kost slechts 15 euro inclusief registratie. Zowel de beheerder als de assistent-beheerder hebben hun chipcertificaat behaald en mogen daarmee dieren van eigenaars chippen.

We hopen dat er in de toekomst ook steeds meer katten een chip zullen hebben en dat er daardoor minder zwerfkatten in het asiel terecht zullen komen.

TNR

Naast het opnemen van de normale zwerfkatten organiseert ons asiel ook zogenaamde TNR acties (Trap – Neuter – Return). Hierbij worden verwilderde populaties zwerfkatten in kaart gebracht en weggevangen met vangkooien. Katten die echt verwilderd blijken te zijn, worden na castratie/sterilisatie voorzien van een chip en weer uitgezet op de vangplek. Katten die tam blijken te zijn, worden niet teruggezet maar herplaatst.

In 2018 zijn er meerdere vangacties geweest en zijn in totaal 89 TNR-katten gevangen. Hiervan zijn er 40 weer uitgezet, 35 herplaatst en 14 geëuthanaseerd.

De euthanasiegevallen zijn voornamelijk katten die FIV/FeLV positief bleken te zijn en jonge kittens met ernstige medische problemen.

Het relatief grote aantal herplaatste katten is te verklaren doordat er bij de gevangen katten veel nestjes zaten, waarvan de kittens nog te socialiseren waren.

Aantal vrijwilligers

In 2018 (peildatum 31 december) waren er in totaal 69 vrijwilligers actief voor ons dierentehuis:

33 schoonmakers/dierverzorgers in de ochtend

14 hondenwandelaars en kattenknuffelaars

5 bestuursleden, waarvan 3 tevens klusjesman

2 klusjesmannen zonder bestuursfunctie

15 nazorg vrijwilligers  voor  geplaatste asieldieren.

Op dit moment kunnen we het nog draaiende houden met onze vrijwilligers, maar we zien wel dat steeds meer mensen weer een betaalde baan vinden en dat het aanbod van nieuwe vrijwilligers afneemt. Hopelijk blijft het ons ook in de toekomst lukken om genoeg vrijwilligers te werven.

Overige activiteiten

Promotie asieldieren
Alle plaatsbare asieldieren worden op de landelijke asielsite www.dierenasiels.com geplaatst en ook op onze eigen website, www.dierenasiel-hoorn.nl

Naast de website heeft het asiel ook een Facebookpagina. Hier publiceren we nieuwtjes, plaatsen we gevonden dieren om de eigenaar te vinden en brengen we asieldieren extra onder de aandacht. 

Ook plaatsen we elke week een asieldier in de huis-aan-huis zondagskrant.

Fondsenwerving

Ons asiel heeft een aantal sponsors die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag betalen en daarmee een kattenhokje of hondenkennel sponsoren. De sponsors krijgen een bordje aan dit hok en ze ontvangen tweemaal per jaar een nieuwsbrief.

In bijzondere gevallen wordt een extra actie gehouden om geld in te zamelen. Zo waren onze industriële wasmachine en droger afgeschreven en aan vervanging toe. Hiervoor zijn we halverwege 2016 geld gaan inzamelen, en met succes: er kwamen veel kleine giften binnen van onze klanten en van mensen die ons oproepje hadden gezien. Ook waren er een paar grotere donaties, zoals 1500 euro van een oudere dame die ons de opbrengst schonk van haar verkochte auto omdat ze ooit een hond uit ons asiel had gehaald. En mensen die vorig jaar een kat bij ons gehaald hadden, schonken de laatste 926,72 euro die nodig waren om precies op ons streefbedrag van 10.000 euro uit te komen! De nieuwe machines zijn dan ook aangeschaft en staan sinds 10 oktober te draaien!

Rommelmarkt

De jaarlijkse rommelmarkt wordt altijd in het voorjaar gehouden, in 2018 op zondag 22 april. Via advertenties in de lokale media, op onze website en op Facebook werden verkoopbare spullen gevraagd en de kramen werden bemand door onze vrijwilligers.

De kosten van de rommelmarkt en open dag waren € 543,- Dit betreft voornamelijk huur apparaten en aanschaf voedingsmiddelen en frisdrank. De uren van de medewerksters die op beide dagen aanwezig zijn worden gecompenseerd door deze uren op te nemen op een tijdstip waarop dit mogelijk is. Feitelijk zijn dit ook kosten echter doordat wij geen overwerk uitbetalen laten wij deze kosten buiten beschouwing. De opbrengsten van de rommelmarkt en open dag bedragen € 3.659,-

Open dag

De jaarlijkse open dag houden we altijd in het weekend rond Dierendag, in 2018 op zondag 30 september.

Het voornaamste doel van onze jaarlijkse open dag is om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met ons asiel. Men kan vragen stellen over het asielwerk en over de mogelijkheden voor pension (vakantieopvang) voor de eigen hond of kat.

Ook hadden we wat extra activiteiten georganiseerd om het voor mensen aantrekkelijker te maken om langs te komen: de asieldierenarts en een katten/konijnengedragstherapeute waren aanwezig, kinderen konden geschminkt worden en de hondenschool was aanwezig met hun demoteam gehoorzaamheid en een hindernisparcours om met de eigen hond te proberen.

Ook werd een verkoop gehouden van tweedehands dierenspullen. Dit heeft ca. 300 euro opgebracht.

Uiteraard werden ook de aanwezige asieldieren gepresenteerd, maar gezien de drukte is de open dag niet de meest geschikte dag om een dier uit te kiezen. Menden die interesse hebben in een dier, laten we daarom altijd op een later tijdstip terugkomen zodat men in alle rust met het dier kan kennismaken en alles bespreken.

Facilitaire werkzaamheden

In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers van het klusteam de plafonds van de hondenverblijven gewit. Voorts zijn op de negen honden uitlaatvelden de nodige voorbereidingen getroffen om de paden om de velden te voorzien van beton. Hiervoor was het noodzakelijk langs de paden verhoogd banden van palissades te plaatsen, de tegelpaden op de gewenste hoogte te brengen en de boomstronken te verwijderen. In mei 2019 is begonnen met het betonnen van de paden.

Het middendeel van de velden bestaat uit zand en om de velden lagen tegelpaden welke zeer veel onderhoud vergden door het  onkruid dat wij handmatig keer op keer moesten verwijderen.

Tevens hebben wij ter versteviging van het hekwerk rondom het asiel stalen buizen aangebracht.

Doordat wij de gasgestookte droogmachine hebben vervangen door een droger welke op elektra werkt was het noodzakelijk dat de firma Verbart de capaciteit van de elektrische centrale heeft verhoogd naar 80A.