Spring naar inhoud

Afstand doen

Afstandsdieren

Het Dierentehuis Hoorn verzorgt de opvang van afstandsdieren, d.w.z. honden en katten die afgestaan worden door hun eigenaar.

Opnamegebied

Afstandsdieren worden in principe alleen opgenomen uit de eigen regio waarin het asiel werkzaam is, t.w. West-Friesland. Dieren uit andere regio’s die bij ons worden aangemeld, worden doorverwezen naar het asiel in de eigen regio.

Hierop kan een uitzondering worden gemaakt: als een ander asiel lange wachtlijsten of een opnamestop heeft, kunnen zij een verzoek aan ons doen om tijdelijk ook dieren uit hun regio op te nemen. Of hieraan gehoor wordt gegeven, is uiteraard afhankelijk van onze eigen bezettingsgraad op dat moment.

Regels voor opname

Afstaan van een hond of kat gebeurt altijd op afspraak.

Mensen kunnen hun dier telefonisch aanmelden voor afstand. In dit gesprek worden alle gegevens van eigenaar en dier genoteerd, met de reden waarom het dier weg moet en de vaccinatiestatus. Vervolgens wordt er z.s.m. een afspraak gemaakt voor het afstaan van het dier.

Afstandsdieren worden bij voorkeur aangenomen met een geldige vaccinatie, zodat ze niet eerst in quarantaine hoeven. Dit heeft voor de dieren belangrijke voordelen: hun verblijfsduur wordt verkort en ze komen niet in contact met niet-geënte en soms zieke zwerfdieren waar ze een virus o.i.d. van kunnen oplopen. Bovendien gaat de opname van afstandsdieren zo niet ten koste van het aantal plekken voor zwerfdieren.

Als dieren voor afstand worden aangemeld zonder geldige vaccinatie, zal dus aan de eigenaar gevraagd worden het dier z.s.m. te laten inenten en dit vervolgens aan het asiel te laten weten.

In bepaalde (nood)gevallen kan hiervan worden afgeweken, dit is ter beoordeling aan het beheer.

Procedure afstand

Afstaan van een dier kan alleen door de eigenaar zelf gebeuren. Deze tekent een afstandsverklaring waarmee hij het dier in eigendom overdraagt aan het asiel. Er wordt een afstandsgesprek gevoerd waarin zoveel mogelijk informatie over het dier gevraagd en genoteerd wordt, zodat het asiel zo goed mogelijk een passend nieuw adres voor het dier kan zoeken.

In bijzondere gevallen waarbij de eigenaar niet in staat is om naar het asiel te komen, moet er een door de eigenaar getekende afstandsverklaring meegebracht worden en kan het afstandsgesprek bijvoorbeeld per telefoon plaatsvinden.

Kosten

Voor het afstaan van een dier aan het asiel moet een vergoeding worden betaald. Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende afstandskosten: 50 euro voor een kat en 100 euro voor een hond. Dit bedrag geldt voor dieren met een geldige vaccinatie die geen andere medische bijzonderheden of achterstallig onderhoud hebben. Mocht dit wel het geval zijn, dan worden bij het afstaan de eventuele extra te maken kosten door het asiel doorberekend aan de eigenaar.

Aanvullende eisen

Bij katten ouder dan 10 jaar moet  voor opname in het asiel een geriatrisch bloedonderzoek worden gedaan (lever, nieren en suiker, evt. aangevuld met schildklier).

Bij honden met ernstige gedragsproblemen (m.n. bijtincidenten) kan het asiel eisen dat men eerst met de hond naar een gedragsdeskundige gaat om te bepalen of de hond veilig herplaatsbaar is of dat er sprake is van gestoord gedrag.