Spring naar inhoud

Zwerfdieren

Het Dierentehuis Hoorn verzorgt de opvang van zwerfdieren, d.w.z. honden en katten die zonder eigenaar op straat worden aangetroffen. Deze dieren worden 14 dagen bewaard voor hun eigenaar.

Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de gemeenten zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek artikel 5.4-5.8. De gemeenten hebben deze bewaarplicht overgedragen aan het dierenasiel.

Na 14 dagen vervalt een zwerfdier in eigendom aan het Dierentehuis en kan het herplaatst worden.

Voor elk gevonden dier dient een zwerfverklaring ingevuld te worden. De vinder ondertekent deze zwerfverklaring en verklaart daarmee niet bekend te zijn met de eigenaar van het dier. Het dierentehuis levert de zwerfverklaringen per kwartaal in bij de gemeenten bij het indienen van de rekening voor de opgevangen zwerfdieren, ze dienen als bewijs voor de opgevangen aantallen.

Procedure zwerfhond

Zwerfhonden kunnen bij melding meteen opgenomen worden in het dierentehuis.

Als mensen bellen dat ze een hond gevonden hebben, worden ze doorgestuurd naar de Dierenambulance Hoorn e.o.. Deze komt het dier bij de mensen ophalen. Er wordt een zwerfverklaring opgemaakt die door de vinder ondertekend wordt (de dierenambulance heeft deze altijd in voorraad). De dierenambulance brengt de hond naar het dierentehuis en zorgt voor aanmelding bij Amivedi, het centrale meldpunt voor vermiste en gevonden huisdieren.

Als mensen zonder te bellen met een zwerfhond bij het asiel komen, wordt de hond aangenomen mits de vinder/brenger een geldige legitimatie bij zich heeft. De asielmedewerker laat dan ter plekke een zwerfverklaring invullen en ondertekenen en noteert het nummer van het legitimatiebewijs. Ook zorgt de medewerker vervolgens meteen voor aanmelding van het gevonden dier bij Amivedi en controleert het op een chip.

Procedure zwerfkat

In tegenstelling tot honden is het normaal dat katten zonder toezicht buiten lopen. Daarom worden gezonde gevonden katten niet zomaar in het asiel opgenomen.

Als mensen een gezonde kat vinden (meestal een voor hun onbekende kat die ineens in de tuin of omgeving gezien wordt), moeten ze deze als gevonden aanmelden bij Amivedi. Vervolgens wordt er 14 dagen gewacht of er een vermissing komt. Als de kat er na 14 dagen nog steeds loopt, kan de vinder het dierentehuis bellen en verzoeken de kat op te laten halen. De asielmedewerker noteert dan de gegevens van de vinder en het Amivedinummer van de melding en geeft dit zo spoedig mogelijk als ophaalverzoek door aan de Dierenambulance Hoorn e.o.. De dierenambulance maakt vervolgens een afspraak met de vinder voor het ophalen en laat de vinder bij het ophalen een zwerfverklaring ondertekenen.

In bijzondere omstandigheden kan er afgeweken worden van de 14 dagen wachttijd.

Als mensen een kat aanmelden die jonger dan 6 maanden is, niet gezond is, iets zou mankeren of drachtig lijkt bijvoorbeeld, wordt er aan de vinder gevraagd om een duidelijke foto te maken en naar het dierentehuis te mailen zodat de asielmedewerkers kunnen beoordelen of en in welke mate er urgentie is. Er kan dan besloten worden om het dier meteen te laten ophalen, of om het bijvoorbeeld even met een halsbandje om te laten lopen met een oproep aan de eigenaar om zich te melden en de kat dan bij geen reactie na 2-3 dagen op te laten halen. Elke situatie is anders dus hier is geen algemene regel voor te geven, er wordt per geval bekeken wat het beste gedaan kan worden.

Als mensen zonder te bellen met een gevonden kat bij het asiel komen, wordt gekeken hoe de kat eraan toe is en wat precies het verhaal is. Een “gewone” volwassen aanloper in goede conditie wordt niet zomaar aangenomen als de kat nog niet bij Amivedi is aangemeld. Er wordt dan aan de vinder uitgelegd wat de procedure is en dat ze 14 dagen na aanmelding bij Amivedi de kat alsnog kunnen laten opnemen.

Er kan ook besloten worden om de kat wel in het asiel aan te nemen, volgens dezelfde criteria als hierboven beschreven voor afwijken van de 14 dagen wachttijd.

De asielmedewerker laat bij opname van de kat ter plekke een zwerfverklaring invullen en ondertekenen en noteert het nummer van het legitimatiebewijs van de brenger. Ook zorgt de medewerker vervolgens meteen voor aanmelding van het gevonden dier bij Amivedi en controleert het op een chip.