Spring naar inhoud

Belastingvrij schenken

Ondersteun het asiel met een gift!

De Stichting Heberdina Japin-Timmer is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Elke gift komt dus geheel ten goede aan ons werk voor de asieldieren.

Giften gedaan door particulieren aan ons dierenasiel zijn fiscaal aftrekbaar. Een schenking aan onze stichting valt onder de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en kan voor een belastingvoordeel zorgen van maximaal 52 procent.

 

 

 

 

 

U kunt onze stichting op de volgende manieren steunen:

1. Eenmalige gift
2. Periodieke gift

1. Eenmalige gift

Bij een eenmalige gift kan de donateur de gedane gift aftrekken in de inkomstenbelasting, onder de persoonsgebonden aftrek.

Voor een eenmalige gift geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Het maximum bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Is uw gift groter dan dit bedrag, dan is het meerdere niet aftrekbaar.

Het verzamelinkomen is het totale inkomen van box 1, box 2 en box 3.

Let op! Heeft u een fiscaal partner dan telt het inkomen van de partner ook mee bij de berekening van het verzamelinkomen.

2. Periodieke gift

U kunt het dierenasiel ook steunen met een periodieke gift, ook bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift geldt het drempelbedrag en het maximum van een gift niet. Dit is fiscaal voordeliger dan een eenmalige schenking.

Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar!

Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52%.

Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

-       de donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken;

-       de donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken;

-       de jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn;

-       de gift is vastgelegd in een overeenkomst periodiek schenken.

De benodigde overeenkomst kunnen wij u desgewenst toesturen. U kunt deze ook zelf downloaden via de website van de belastingdienst met zoekopdracht: overeenkomst periodieke giften.

De overeenkomst kunt u in tweevoud volledig invullen, ondertekenen en versturen naar:

Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis

T.a.v. John Tonneman (penningmeester)

Antwoordnummer 1255

1620 VB Hoorn

Zodra wij de overeenkomst van u hebben ontvangen, tekent onze Stichting beide overeenkomsten en stuurt 1 exemplaar naar u terug. Wij houden ook een exemplaar in ons archief.

Contact & informatie giften en schenkingen:

John Tonneman (penningmeester)

Telefoon 0229-230327

E-mail jw.tonneman@quicknet.nl