Spring naar inhoud

ANBI

Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis Hoorn
Schellinkhouterdijk 1, 1621 MJ Hoorn
Telefoon:0229-218197

E-mail: info@dierenasiel-hoorn.nl
Website: https://dierenasiel-hoorn.nl

RSIN nummer :003711705
KVK nummer:41234066
UBN nummer:6352068

CBF erkenning aangevraagd
Lid: Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO)
Beneficiant van Stichting Dierenlot

Bestuurssamenstelling

Cor Pool (voorzitter)
Oostwouderdorpsstraat 22,1678 HD Oostwoud
Telefoon: 0229-201485
Status: gepensioneerd
Nevenfunctie: secretaris/penningmeester Stichting Vrienden van het Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis

John Horst(secretaris)
Cezannehof 41,1628 XE Hoorn
Telefoon:0229-271282
E-mail: johnh69@ziggo.nl
Hoofdfunctie : project manager AT&T
Nevenfunctie: penningmeester Volkssterrenwacht Orion

John Tonneman (penningmeester)
Reaal 136, 1628 RH Hoorn
Telefoon: 0229-230327
E-mail : jw.tonneman@quicknet.nl
Status :gepensioneerd
Nevenfunctie: geen

P.M. Horst (2de secretaris)
Houtzaagmolen 28, 1622 HE Hoorn
Telefoon: 0229-217869
E-mail: pmhorst@ziggo.nl
Status: gepensioneerd
Nevenfunctie: geen

F.J. Perrier(bestuurslid)
Cypres 5, 1628 ML Hoorn
Telefoon: 0229-269446
E-mail: f.perrier@ziggo.nl
Status: Vervroegde pensionering
Nevenfunctie: medewerker Amivedi

J. Andriessen (bestuurslid)
Monethof 43
Telefoon: 06-115764894
E-mail: joske.andriessen@casema.nl
Nevenfunctie: geen

E.D.Boonstra (bestuurslid)
Koningsspil 3
Telefoon: 06-11842737
E-mail: edith1968@ziggo.nl
Hoofdfunctie: docent