Spring naar inhoud

Algemene gegevens

RSIN                      816037085

KvK nummer         41235306

Post adres              Oostwouder Dorpsstraat 22,1678 HD Oostwoud

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het werk en het steunen van de activiteiten van de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis, alsmede het bevorderen van de opvang van zwerfdieren in het algemeen en met name in de regio West-Friesland gerelateerd aan het beleid van de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis.

Beleid                                                           

Het beleid van het bestuur is uitsluitend gericht op de realisatie van de bovengenoemde doelstelling.

Samenstelling bestuur

  • Vacant                                                Voorzitter
  • Cor Pool                                             Secretaris/penningmeester
  • Edith Boonstra                                 2de penningmeester
  • Ellis Klinkenberg                               Bestuurslid

Beloningsbeleid                                            

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden.

Activiteiten

In de jaren 2011 t/m 2016 zijn schenkingen gedaan aan de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis teneinde noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van het asiel mogelijk te maken.

In het jaar 2015

Leverancier Verbart               69 zonnepanelen                                                                               € 31.786,-

In het jaar 2016

Leverancier BMN                 materiaal dakverbetering Unit Tribute Space (kattenquarantaines)    € 3.119,56

Leverancier Neuvel              mastieken dakbedekking Unit Space Units                                         € 1.958,87

Leverancier Loonbedr. W.F Waibeschoeiing                                                                                    € 3.000,-

Zie voor de financiële  verantwoording de bijlagen Balans Vrienden 2016 en Resultaat Vrienden 2016.