Spring naar inhoud

Jaarverslag 2022

Aantal dieren

Onze opvangcijfers over de afgelopen 5 jaar zien er als volgt uit:

Honden20182019202020212022
afstand301771510
zwerf9160614341
overig20202
totaal12377705853
Katten20182019202020212022
afstand4973364428
zwerf303271243162247
overig54241217
totaal357348303218292

Het opgevangen aantal dieren is sinds 2020 lager dan overige jaren, dit komt waarschijnlijk vooral door de Corona-pandemie: er werden minder dieren aangeboden bij het asiel omdat de vraag naar huisdieren zo groot was dat mensen makkelijk zelf een nieuw thuis konden vinden voor dieren die ze kwijt wilden.

We zagen de afgelopen jaren sowieso al de trend dat makkelijk herplaatsbare dieren (vooral honden) via Facebook of Marktplaats een nieuw adres vinden en alleen de dieren waarbij dit niet lukt naar het asiel worden gebracht. Hierdoor neemt het totaal aantal asielhonden af en komen er naar verhouding steeds meer “probleemhonden” in het asiel terecht.

De gestage afname van het aantal zwerfhonden komt vooral doordat steeds meer honden gechipt zijn. In dat geval kan de eigenaar meteen gebeld worden als de hond buiten wordt aangetroffen. Het aantal katten dat gechipt is, blijft helaas nog beperkt en het overgrote deel van de gevonden katten heeft geen chip.

We proberen mensen wel te stimuleren om hun kat te laten chippen, hiervoor kunnen mensen op afspraak bij ons terecht en dat kost slechts 15 euro inclusief registratie. Zowel de beheerder als de assistent-beheerder hebben hun chipcertificaat behaald en mogen daarmee dieren van eigenaars chippen.

We hopen dat er in de toekomst ook steeds meer katten een chip zullen hebben en dat er daardoor minder zwerfkatten in het asiel terecht zullen komen.

Het aantal pensiondieren is in 2022 weer flink toegenomen en vrijwel terug op het niveau van voor de Coronapandemie. Dit is positief omdat de pensionopbrengsten een belangrijk deel vormen van de inkomsten voor ons dierentehuis.

TNR

Naast het opnemen van de normale zwerfkatten organiseert ons asiel ook zogenaamde TNR acties (Trap – Neuter – Return). Hierbij worden verwilderde populaties zwerfkatten in kaart gebracht en weggevangen met vangkooien. Katten die echt verwilderd blijken te zijn, worden na castratie/sterilisatie en voorzien van een chip weer uitgezet op de vangplek. Katten die tam blijken te zijn, worden niet teruggezet maar herplaatst.

In 2022 zijn er een aantal vangacties geweest en zijn in totaal 70 TNR-katten gevangen.

Hiervan zijn er 13 weer uitgezet, 49 herplaatst en 8 geëuthanaseerd.

De euthanasiegevallen zijn voornamelijk zieke katten die FIV/FeLV positief bleken te zijn.

Het relatief grote aantal herplaatste katten is te verklaren doordat er bij de gevangen katten veel nestjes zaten, waarvan de kittens nog te socialiseren waren. De herplaatsingen zijn dan ook vrijwel alleen kittens.

Aantal vrijwilligers

In 2022 (peildatum 31 december) waren er in totaal 71 vrijwilligers actief voor ons dierentehuis:

56 schoonmakers/dierverzorgers in de ochtend

10 hondenwandelaars en kattenknuffelaars

5 bestuursleden, waarvan 3 tevens klusjesman

Op dit moment kunnen we het nog draaiende houden met onze vrijwilligers, maar we zien wel dat het aanbod van nieuwe mensen afneemt. Hopelijk blijft het ons ook in de toekomst lukken om genoeg vrijwilligers te werven.

Erkenning

In september 2019 heeft ons dierenasiel als eerste dierenopvangcentrum in Nederland de erkenning voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren ontvangen van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO). Deze erkenning richt zich vooral op wettelijke eisen, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De erkenning is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. Kortom: de NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar.

In september 2022 is deze erkenning weer voor een jaar verlengd.

Groot onderhoud/verbouwingen

Naast het plegen van het normale onderhoud in 2022 zijn er drie onderhoudswerken uitgevoerd welke er uitsteken namelijk :

  1. Aan de achterzijde van het asiel is de schuine walkant voorzien van beton teneinde de niet te stoppen overwoekering van onkruid tegen te gaan.
  2. Het vervaardigen van de overkapping voor de eerste fase van de aanleg van de drie warmtepompen zodat in het aankomende winterseizoen geen gebruik meer wordt gedaan van het gas. Bij het sneller realiseren van de ingebruikstelling door de installateur is het wellicht mogelijk in de zomerperiode gebruik te maken van de koelingsmogelijkheden van de warmtepompen. Voor het plaatsen van de drie warmtepompen was het nodig om een betonplaat te storten en te zorgen voor een afwateringssysteem.
  3. Doordat in de zomerperiode de binnentemperatuur van de units voor kattenopvang ,te weten, twee units van Tribute Space en de oude bouwkeet genaamd de ,,boot,, te hoog opliep zijn er door de vrijwilligers schaduwdoeken boven en naast deze units aangebracht in een poging tot koeling van de ruimtes.

Overige activiteiten

Promotie asieldieren
Alle plaatsbare asieldieren worden op de landelijke asielsite www.dierenasiels.com geplaatst en ook op onze eigen website, www.dierenasiel-hoorn.nl

Naast de website heeft het asiel ook een Facebookpagina. Hier publiceren we nieuwtjes, plaatsen we gevonden dieren om de eigenaar te vinden en brengen we asieldieren extra onder de aandacht. 

Ook plaatsen we elke week een asieldier in de huis-aan-huis zondagskrant.

Fondsenwerving

Ons asiel heeft een aantal sponsors die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag betalen en daarmee een kattenhokje of hondenkennel sponsoren. De sponsors krijgen een bordje aan dit hok en ze ontvangen tweemaal per jaar een nieuwsbrief.

In bijzondere gevallen wordt een extra actie gehouden om geld in te zamelen. Dit is bijvoorbeeld in 2018 gebeurd om een nieuwe wasmachine en droger bij elkaar te krijgen. Het plan is om in 2023 een kerstmarkt te organiseren op het asielterrein.

Open dag

De jaarlijkse open dag is in 2022 niet georganiseerd vanwege Corona.

Normaal gesproken houden we onze open dag altijd in het weekend rond Dierendag.

Het voornaamste doel van deze jaarlijkse open dag is om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met ons asiel. Men kan vragen stellen over het asielwerk en over de mogelijkheden voor pension (vakantieopvang) voor de eigen hond of kat.

Bovendien zijn er op deze dag altijd wat extra activiteiten op het asielterrein: bijvoorbeeld de hondenschool die aanwezig is met hun demoteam gehoorzaamheid, een kattengedragsdeskundige die inloopspreekuur houdt, een verkoop van tweedehands dierbenodigdheden, een hondenfotograaf, enz.

Uiteraard worden tijdens de open dag ook de aanwezige asieldieren gepresenteerd, maar gezien de drukte is de open dag niet de meest geschikte dag om een dier uit te kiezen. Mensen die interesse hebben in een dier, laten we daarom altijd op een later tijdstip terugkomen zodat men in alle rust met het dier kan kennismaken en alles bespreken.