Spring naar inhoud

Jaarverslag 2021

Aantal dieren

Onze opvangcijfers over de afgelopen 5 jaar zien er als volgt uit:

Het opgevangen aantal dieren was in 2020 en 2021 lager dan overige jaren, dit komt waarschijnlijk vooral door de Corona-pandemie: er werden minder dieren aangeboden bij het asiel omdat de vraag naar huisdieren zo groot was dat mensen makkelijk zelf een nieuw thuis konden vinden voor dieren die ze kwijt wilden. We zagen de afgelopen jaren sowieso al de trend dat makkelijk herplaatsbare dieren (vooral honden) via Facebook of Marktplaats een nieuw adres vinden en alleen de dieren waarbij dit niet lukt naar het asiel worden gebracht. Hierdoor neemt het totaal aantal asielhonden af en komen er naar verhouding steeds meer “probleemhonden” in het asiel terecht.

De gestage afname van het aantal zwerfhonden komt vooral doordat steeds meer honden gechipt zijn. In dat geval kan de eigenaar meteen gebeld worden als de hond buiten wordt aangetroffen. Het aantal katten dat gechipt is, blijft helaas nog beperkt en het overgrote deel van de gevonden katten heeft geen chip. We proberen mensen wel te stimuleren om hun kat te laten chippen, hiervoor kunnen mensen op afspraak bij ons terecht en dat kost slechts 15 euro inclusief registratie. Zowel de beheerder als de assistent-beheerder hebben hun chipcertificaat behaald en mogen daarmee dieren van eigenaars chippen. We hopen dat er in de toekomst ook steeds meer katten een chip zullen hebben en dat er daardoor minder zwerfkatten in het asiel terecht zullen komen.

TNR

Naast het opnemen van de normale zwerfkatten organiseert ons asiel ook zogenaamde TNR acties (Trap – Neuter – Return). Hierbij worden verwilderde populaties zwerfkatten in kaart gebracht en weggevangen met vangkooien. Katten die echt verwilderd blijken te zijn, worden na castratie/sterilisatie voorzien van een chip em weer uitgezet op de vangplek. Katten die tam blijken te zijn, worden niet teruggezet maar herplaatst. In 2021 zijn er een aantal vangacties geweest en zijn in totaal 39 TNR-katten gevangen. Hiervan zijn er 10 weer uitgezet, 19 herplaatst en 10 geëuthanaseerd. De euthanasiegevallen zijn voornamelijk zieke katten die FIV/FeLV positief bleken te zijn. Het relatief grote aantal herplaatste katten is te verklaren doordat er bij de gevangen katten veel nestjes zaten, waarvan de kittens nog te socialiseren waren. De herplaatsingen zijn dan ook vrijwel alleen kittens.

Aantal vrijwilligers

In 2021 (peildatum 31 december) waren er in totaal 73 vrijwilligers actief voor ons dierentehuis: 58 schoonmakers/dierverzorgers in de ochtend 10 hondenwandelaars en kattenknuffelaars 5 bestuursleden, waarvan 3 tevens klusjesman Normaal gesproken hebben we ook een aantal vrijwilligers die nazorgbezoekjes doen, maar dit is in 2021 niet gedaan i.v.m. Corona.

Op dit moment kunnen we het nog draaiende houden met onze vrijwilligers, maar we zien wel dat het aanbod van nieuwe mensen afneemt. Hopelijk blijft het ons ook in de toekomst lukken om genoeg vrijwilligers te werven.

Erkenning

In september 2019 heeft ons dierenasiel als eerste dierenopvangcentrum in Nederland de erkenning voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren ontvangen van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO). Deze erkenning richt zich vooral op wettelijke eisen, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De erkenning is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. Kortom: de NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar. In september 2021 is deze erkenning weer voor een jaar verlengd.

Op 13 oktober 2021 heeft de districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming een routinecontrole uitgevoerd bij onze dierenopvang. Het resultaat van deze controle kunt u vinden op de laatste pagina van dit jaarverslag.

Coronavirus

Voor het geval we toch met ziekte te maken zouden krijgen onder personeel en/of vrijwilligers lagen er noodscenario’s klaar maar deze hebben we gelukkig in de kast kunnen laten. Er zijn geen besmettingen geweest onder de betaalde krachten, wel bij een flink aantal vrijwilligers gedurende het jaar maar zij hadden over het algemeen milde klachten en hebben hier verder niemand besmet. Hierdoor heeft het asiel het hele jaar redelijk normaal kunnen doordraaien.

In 2021 hebben we het hele jaar met het coronavirus te maken gehad. Alle in 2020 genomen maatregelen bleven dan ook van kracht: aannemen en afgeven van pensiondieren bij de deur i.p.v. meelopen naar het verblijf, geen inloop openingstijden bij het asiel maar alleen op afspraak kijken voor een asieldier. En ook onderling zoveel mogelijk afstand houden, mondkapjes dragen, goed ventileren en extra vaak schoonmaken in de personeelsruimtes. En geen mensen onnodig naar het asiel laten komen maar met een zo klein mogelijke bezetting draaien. Dit betekende ook dat er geen stagiaires aangenomen werden.

Ons pension is een belangrijke bron van inkomsten (ca. 25%) voor het asiel, en dit had vorig jaar natuurlijk flink te lijden van de corona-pandemie. Doordat men veel thuis werkte en zoveel mogelijk thuisbleef en er ook flinke reisbeperkingen waren, werd er een stuk minder pensionverblijven
geboekt. In totaal hebben we in 2021 2779 overnachtingen verzorgd voor pensiondieren. Ter vergelijking: in 2019 (het laatste pre-Corona jaar) waren dit 4554 overnachtingen. Een verlies van bijna 40%.

Groot onderhoud/verbouwingen

Er is in 2021 alleen het noodzakelijke gedaan qua groot onderhoud. Er was financieel geen ruimte voor extra projecten. De werkzaamheden welke wel zijn uitgevoerd zijn gedaan met eigen mensen, waardoor de kosten te overzien waren , zoals de inrit aan de achterzijde van het asiel te voorzien van een betonnen pad en door het grind te verwijderen, grond te storten en vervolgens te voorzien van graszoden te leggen aan de noordzijde van het gebouw langs de dijk. Wij hebben de volgende investeringen gedaan : vervanging van 14 radiatoren door Jaga Strada convectoren inclusief temperatuurregeling. De redenen voor vervanging waren de ouderdom van de oude radiatoren, het verkrijgen van een hoger rendement door convectoren en vermindering gasverbruik. Vervanging CV ketel in de beheerderswoning door een Atag CV ketel.

Overige activiteiten

Promotie asieldieren

Alle plaatsbare asieldieren worden op de landelijke asielsite www.dierenasiels.com geplaatst en ook op onze eigen website, www.dierenasiel-hoorn.nl Naast de website heeft het asiel ook een Facebookpagina. Hier publiceren we nieuwtjes, plaatsen we gevonden dieren om de eigenaar te vinden en brengen we asieldieren extra onder de aandacht. Ook plaatsen we elke week een asieldier in de huis-aan-huis zondagskrant.

Fondsenwerving

Ons asiel heeft een aantal sponsors die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag betalen en daarmee een kattenhokje of hondenkennel sponsoren. De sponsors krijgen een bordje aan dit hok en ze ontvangen tweemaal per jaar een nieuwsbrief. In bijzondere gevallen wordt een extra actie gehouden om geld in te zamelen. Dit is bijvoorbeeld in 2018 gebeurd om een nieuwe wasmachine en droger bij elkaar te krijgen. Het plan was om in 2020 een kerstmarkt te organiseren op het asielterrein, maar deze kon vanwege Corona toen niet doorgaan en in 2021 helaas ook nog niet.

Open dag

De jaarlijkse open dag kon in 2021 vanwege Corona voor het tweede jaar op rij helaas niet doorgaan. Normaal gesproken houden we onze open dag altijd in het weekend rond Dierendag. Het voornaamste doel van deze jaarlijkse open dag is om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met ons asiel. Men kan vragen stellen over het asielwerk en over de mogelijkheden voor pension (vakantieopvang) voor de eigen hond of kat. Bovendien zijn er op deze dag altijd wat extra activiteiten op het asielterrein: bijvoorbeeld de hondenschool die aanwezig is met hun demoteam gehoorzaamheid, een kattengedragsdeskundige die inloopspreekuur houdt, een verkoop van tweedehands dierbenodigdheden, een hondenfotograaf, enz. Uiteraard worden tijdens de open dag ook de aanwezige asieldieren gepresenteerd, maar gezien de drukte is de open dag niet de meest geschikte dag om een dier uit te kiezen. Mensen die interesse hebben in een dier, laten we daarom altijd op een later tijdstip terugkomen zodat men in alle rust met het dier kan kennismaken en alles bespreken.

Routinecontrole LIDB oktober 2021